Skip to main content

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gepubliceerd

Gepubliceerd op: dinsdag 02 juli 2024 | 10:26

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ‘ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Deze subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie. De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Aanvraag in september
Van 2 september 2024 09:00 uur tot en met 30 september 2024 23:59 uur kan de subsidie worden aangevraagd door werkgevers via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB).

De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk € 5.000 euro.

De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een paar voorwaarden:

  • De werkgever maakt een activiteitenplan. In het activiteitenplan wordt aangegeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse taal en vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
  • De werkgever geeft aan voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt;
  • De werkgever verklaart dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Handreiking voor werkgevers
Voor het maken van een activiteitenplan voor statushouders is er door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. Hierin staan (algemene) tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen. Ook op de pagina uitvoeringvanbeleidszw.nl is informatie over het aanvragen van de subsidie. Voor vragen kunt u ook terecht bij het werkgeversservicepunt in uw regio.

Medio augustus 2024 wordt een webinar gehouden over de 'Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ (SOWIS). Hier krijgt u een nadere toelichting op de regeling en is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.  U kunt zich binnenkort via de website uitvoeringvanbeleidszw.nl aanmelden.