Blog: Zeven goede redenen om anders te denken en anders te doen!

! SOMS Tijdelijk Management biedt u ervaren, hoog gekwalificeerde (sr) managers of executives uit de praktijk, met een uitgebreide beroepservaring en opleiding toegepast op uw specifieke behoeften.

! SOMS tijdelijke managers worden meestal ingehuurd voor een periode van 3 tot 9 maanden. Zij helpen organisaties die strategische veranderingen ondergaan, bepaalde gekozen strategieën zullen doorvoeren, of invulling geven aan een kritieke management positie of zorgdragen dat deze wordt ingevuld.

De keuze voor tijdelijk management wordt vaak gemaakt wanneer de bedoelde functie niet fulltime is of wanneer een capabele manager of executive niet op korte termijn te vinden is.
De tijdelijke managers van ! SOMS hebben als voordeel dat ze minder sterk verbonden zijn met de historie van de afdeling of het bedrijf. Om die reden zijn zij beter in staat om moeilijke beslissingen te nemen. Verder hebben zij uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied en een passende opleiding om dergelijk tijdelijk management aan te kunnen.
 
Overige voordelen van een ! SOMS manager:

 1. Snelheid: beschikbaar binnen enkele dagen, met een minimum aan formaliteiten wat betreft selectie, aanstelling of opzegging.
 2. Ervaring: tijdelijke managers zijn (over)gekwalificeerd voor hun werk en zijn ondernemers in hart en nieren.
 3. Resultaten: ze zijn zo goed als hun meest recente aanstelling, hebben een bewezen loopbaan en kunnen prestaties aantonen. De managers zijn gewend aan een prestatiegerichte beoordeling, dus resultaat gegarandeerd.
 4. Het overdragen van kennis: zij zullen een hoeveelheid aan vaardigheden, contacten en ervaring overdragen aan uw teams. Deze zullen hun uitwerking blijven behouden tot lang nadat zij vertrokken zijn.
 5. Objectiviteit: met oog voor de (werk)cultuur binnen het bedrijf, maar zijn niet beperkt door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of vaste gewoontes.
 6. Doelgericht: specifieke taken worden opgedragen en hun prestaties kunnen hieraan worden afgemeten.
 7. Kennis overdracht: strategische raad, daad en advies, het grote verschil met adviseurs is dat er ook meegeholpen wordt met de uitvoer van de gekozen strategie.

Een tijdelijke manager is een leidinggevende binnen het MT of bestuur. Dergelijke managers worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het functionarissen van buiten de eigen organisatie.
 
Overwegingen om een ! SOMS manager aan te stellen.
Vervanging van de (huidige) manager, omdat:

 • Na vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden;
 • De huidige manager langdurig afwezig is (ziek of zwangerschapsverlof);
 • Tijdelijke ondernemers/bestuurstaken uitvoeren;
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten, verdienmodellen, concepten binnen uw bedrijf;
 • De huidige manager (bijvoorbeeld vanwege onenigheid) op non-actief is gesteld.

 Reorganisatie of herstel, omdat:

 • Er grote veranderingen in het bedrijf gaan plaatsvinden;
 • Er door de vorige manager wanbeleid is gevoerd;
 • Dit geëist wordt door externe instanties (zoals wet- en regelgeving, aandeelhouders, banken).

Varianten van tijdelijk management:
Speciale Projecten
Voor projecten die parallel lopen aan de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Geen ingrijpende gevolgen voor het bedrijf.
Piekperiode
Extra hulp in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal. Bijvoorbeeld bij het opleveren van de jaarlijkse begroting.
Overbruggingsperiode
Voor als er een gat ontstaat in het management. Dit is tijdelijk tot er bv een capabele vaste manager voor een vacature is gevonden of als de betreffende leidinggevende tijdelijk afwezig is.

Herkent u het volgende? De organisatie draait, u hebt een mooi span van medewerkers aan boord, maar op bepaalde plekken mist u een stuk dynamiek, effectiviteit en flexibiliteit. Zo af en toe ontbreekt de noodzakelijke kennis en ervaring! Soms biedt u het tijdelijke management met de benodigde visie, lef en daadkracht om u in deze situaties te helpen.
 
! SOMS is een dienst van Maximum Nederland
www.soms-breda.nl
www.max-ned.nl

Breda Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Business PLaza Nederland biedt met Breda Business Plaza alle Bredase ondernemers een platform om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL